Organizace jazykových kurzů

pro firmy ……. pro veřejnost

Informace pro veřejnost

Jazykový kurz jako dárek

Pokud chcete někomu darovat jazykový kurz – podívejte se zde.

Kde vyučujeme?

Kursy probíhají buď v Ostravě – Porubě nebo v Ostravě – Zábřehu. Podrobnější mapky (jak umístění školy tak tříd) jsou k dispozici na stránce „Kontakt“ najdete v menu nahoře.

Pokročilost studenta

Úrovně studentů – kurzů: jsou uváděny pro základní orientaci při výběru vhodného jazykového kurzu. Přímý výběr úrovně pokročilosti závisí na osobním rozhodnutí zájemce. Je možno vyplnit tzv. vstupní test. Odkaz „Pro studenty“ zde odkaz: „Testy“  – objeví se stránka s výběrem testů. Vyberete: „vstupní testy“ – po kliknutí se objeví tabulka s testy, v nichž si můžete ověřit svou pokročilost. Test není schopen ověřit veškeré Vaše dovednosti a znalosti a opět slouží pouze k přibližné orientaci. Pokud dobře mluvíte ale neznáte gramatiku – vyjde Vám v testu horší výsledek, než je skutečnost. Nepodceňujte se.

Vybavení učeben

V každé z učeben disponuje JŠ Teburg potřebnou audio a video technikou. V každé ze tříd je k disposici přehrávač CD a DVD, TV, ale i kazetový magnetofon. Zvuk se zesiluje pomocí reproduktorů se zesilovačem, takže je dobře rozumět. Samozřejmostí je tabule nebo popř. flipchart.

Čas konání kurzu

Pokud si objednáváte jazykový kurz, je v tabulce uveden čas konání jednotlivých kurzů, podle nějž si nakonec vhodný kurz vyberete. (Kurzy se většinou konají odpoledne od 16.30 hodin, končí v 19.30.) Nabízíme ale kurzy v dopoledních hodinách (např. pro matky s dětmi). Pokud si objednáte individuální výuku, určíte si čas výuky sami.

Osvědčení

Na závěr školního roku obdržíte osvědčení o absolvování.

Informace pro firmy

Pro firmy a úřady

Jazyky jsme vyučovali v desítkách firem našeho regionu. Pro některé velké podniky zajišťujeme jako exklusivní partner celopodnikovou výuku. Organizujeme kurzy ve firmách, které obdrží dotaci EU. Spojte se s námi, zaručujeme Vaši naprostou spokojenost.

Zkušenosti

Nepřetržitá tradice (od roku 1990) pedagogické práce ve firmách, to je praxe, která určuje kvalitu vzdělávání, tvorbu metodického systému a výukových metod vedoucích k dosažení nejkvalitnějších znalostí.
Teburg byl první školou, která metodicky připravila (jazykový audit firmy, logistika kurzů, didaktické materiály, systém výuky, výstupy) a s úspěchem prováděla cílenou celopodnikovou výuku cizích jazyků podle potřeb oboru, v němž firma působí.

Jazykové kurzy ve firmě

Naše výuka jazyků v podnicích je profesionální a nápaditá. Do výuky zapojujeme hru a metody navazující reálné situace, ve kterých se cvičí jazyk v denním užití v zahraničí. Vyučujeme všechny typy pokročilosti jazyka a kurzy umíme zaměřit podle vašich požadavků.
Vyučovat vás budou odborníci s VŠ pedagogickým i odborným vzděláním.

Pouhý popis kurzu však pro zodpovědný výběr společnosti mnohdy nestačí. Proto nabízíme ukázkovou hodinu angličtiny zdarma. Usnadníte si tak rozhodnutí. Určitě se na nás obraťte, rádi vám vyhovíme.

Co studenta ve výuce čeká?

Několik otázek, které mohou budoucí studenty trápit:

Jak často probíhá výuka?

Ve většině ročních kurzů probíhá výuka jednou týdně po dobu 90 minut. V individuálních nebo firemních hodinách pak podle přání objednatele.

Podle čeho se budu učit?

Kmenovými texty jsou učebnice uvedené u příslušného kurzu (učebnice+pracovní sešit). Volba učebnice (zejména v individuálních kurzech) se však odvíjí také od Vašich požadavků.

V hodinách bude také využíván e-learningový materiál jazykové školy Teburg a řada dalších doplňkových materiálů (nahrávky, videa, autentické texty).

Jak budou probíhat lekce?

V hodinách je důraz kladen na komunikační hledisko – budete umět souvisle a samostatně hovořit na daná témata, rozumět mluvenému slovu ostatních, umět zareagovat, zapojit se do konverzace, porozumět jednoduchému psanému textu, instrukcím a nápisům.

Co když budu v kurzu chybět, jak vše doženu?

Je pochopitelné, že každý z nás má i jiné povinnosti a že každého z nás může postihnout nečekaná událost v podobě nemoci či pracovní cesty. Z absence si není třeba dělat hlavu – lektor po každé hodině komunikuje se svými studenty pomocí nástěnky na www stránkách, do vzkazu vždy napíše probrané učivo (obvykle strany a cvičení v učebnici a pracovním sešitě) a domácí úkol na příští týden. Bylo-li probírané učivo složitější a komplexnější, nabízí se zde e-learning vytvořený přímo lektorem pro daný kurz.

Budu muset dělat domácí úkoly?

Pro většinu studentů je domácí příprava nezbytná; osvojení si jazyka není totiž jen otázkou času stráveného v jazykové škole, ale souvislého procvičování si nových poznatků. Domácích úloh však nikdy není tolik, aby Vám to narušilo víkendové plány. Jsou i studenti, kteří se doma nepřipravují a stačí jim účast na hodině. Zde záleží na individuálních vlastnostech, talentu a paměti.

Co vše získám po ukončení kurzu?

Především pevné základy jazyka a jistotu ve Vašem projevu. Vaše znalosti jazyka budou natolik zautomatizované, že se budete schopni zorientovat v základních situacích, umět se na někoho obrátit, požádat o radu, laskavost. Dále budete připraveni pro další studium.

Na závěr školního roku získají úspěšní studenti osvědčení o absolvování kurzu.

Jak mám ve studiu pokračovat?

Kurzy pokračují plynule po prázdninách. Zahájení kurzu je ve stejný den a čas (jako v minulém šk. roce) vždy od poloviny září. Přesný rozpis organizace školního roku najdete na stránce „Jak se přihlásit“ (odkaz na dolní liště webu).

Studenti, kteří již absolvovali školní rok a pokračují ve studiu dalším rokem – pouze zaplatí kurzovné, nemusí se znovu přihlašovat. Stačí jen při placení uvést kód kurzu a jméno.