Ochrana osobních údajů

Jazyková škola Teburg s.r.o., IČ: 26829649, se sídlem Zdeňka Štěpánka 1785/3, 708 00 Ostrava-Poruba, tel.: 777 00 82 83, e-mail: teburg (zavináč) teburg (tečka) cz (dále také jako „správce“) jako správce osobních údajů ve nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zpracovává Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy o poskytování výuky jazyka, kterou s námi uzavíráte, když si objednáváte jazykový kurs.

Jaké Vaše údaje pro účely plnění smlouvy zpracováváme?

Potřebujeme Vás identifikovat, a to buď pomocí Vašeho jména a příjmení nebo přezdívky, díky které Vás budeme schopni odlišit od ostatních zákazníků. Uvedený identifikační údaj budete uvádět  i do platebních údajů pro účely bankovního převodu nebo hotovostní platby. Pro tyto účely je důležité si jej zapamatovat. Jinými slovy, klidně do kolonky Jméno a Příjmení při objednávání kursu přes naše internetové stránky napište Myšáček Ušáček, ale Myšáček Ušáček bude pak muset být také tím, kdo nám kurs zaplatí. 

Potřebujeme Váš e-mail, abychom Vám mohli zaslat potvrzení o přijetí objednávky spolu s dalšími informacemi a pokyny ohledně kursu. V případě, že by elektronická pošta selhala, požadujeme i Vaše telefonní číslo. Kontaktovat Vás budeme také v případě náhlých neočekávaných událostí či organizačního zabezpečení chodu výuky. 

Osobní údaje uvedené na výpisu z bankovního účtu uchováváme v souladu s právními předpisy, zejména daňovými, 10 let od jejich poskytnutí. 

Ostatní osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu Vaší účasti v jazykovém kursu, následně budou údaje v digitální podobě na nosičích dat vymazány nevratným způsobem, údaje ve fyzické podobě budou skartovány. 

Na konci školního roku vystavíme přítomným studentům certifikát o absolvování kursu, který bude podepsaný vedením školy. Osobní údaje si do certifikátu doplní studenti sami. Vyplněný certifikát podepíše lektor kursu. 

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky i manuálně. K elektronickému zpracovávání dat používáme zabezpečené počítače se systémem macOS a Microsoft Windows, které jsou chráněny antivirovým systémem ESET NOD32. Manuálně zpracovávané údaje se nacházejí na příjmových dokladech, vytištěných výpisech z bankovního účtu a vytištěných formulářích Vašich objednávek. Fyzicky jsou Vaše údaje uchovávány v zamčených místech k tomuto účelu určených. 

Další příjemci Vašich osobních údajů

Správce pro účely vedení účetnictví využívá odborné služby jiného subjektu. Subjekt zpracovávající osobní údaje předané od správce má postavení zpracovatele osobních údajů (dále také jako „zpracovatel“). Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze v rámci pokynů od správce. Vztah mezi správcem a zpracovatelem je upraven smlouvou, která vymezuje povinnosti zpracovatele při nakládání s Vašimi osobními údaji a to tak, aby byly dodržovány všechny právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Jelikož je zpracovatelem podnikající fyzická osoba, neuvádíme jeho jméno na těchto stránkách z důvodu ochrany osobních údajů zpracovatele.

Vaše práva

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme včetně účelu zpracování, příjemců údajů a doby zpracování, Vám na požádání zašleme v souboru formátu *.doc.  Máte také právo požadovat jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz.

Při jakýchkoli nejasnostech se na nás, respektive správce Vašich osobních údajů, můžete kdykoli obrátit.

V případě, že dojde k porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Porušení zabezpečení Vašich údajů, které by mohlo mít za následek riziko pro práva a svobody osob, jejichž údaje zpracováváme, se zavazujeme bez zbytečného odkladu od okamžiku, co se o něm dovíme, ohlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů.