Co jazyková škola Teburg nabízí

Vyučované jazyky

Zabýváme se výukou jazyků (angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny, polštiny, češtiny pro cizince a čínštiny) pro všechny věkové kategorie od dětí ze školek – přes žáky základních škol a studenty – pracující – až po seniory. Pro každého máme připraveny jazykové kurzy, které vycházejí z jeho znalostí a zohledňují věk a schopnosti.

Překlady

Pro ty, kteří mají zájem, překládáme.

Kurzy v zahraničí

Pokud má někdo zájem, může studovat v zahraničí. Zařizujeme výuku jazyků po celém světě. Abyste se naučili cizí jazyk, nemusíte jet v létě do zahraničí. Organizujeme pobytové jazykové kurzy v Ostravě. Nabízíme nejen kvalitní výuku, ale i ubytování za příjemné ceny.

Výuka jazyků ve firmách

Jazyková škola Teburg byla první na území MSK a jedna z prvních v ČR, která se začala systematicky věnovat výuce cizích jazyků ve výrobní sféPromo akce jazykové školy Teburg v Intesparu v Ostravě-Poruběře (celopodnikové vzdělávání v Tesle Ostrava s.p. od r. 1990 – až do likvidace firmy). Od počátku jsme se při tvorbě projektů zabývali nejen metodikou výuky, ale i formami, které by přinesly co nejhlubší účinek a rozšířily by tak konkurenceschopnost firem.
Ve tvorbě koncepčních programů rozvoje jazykových znalostí jsme dosáhli značných objektivních zkušeností, podpořených dlouhodobo u praxí. O důvěře v naší školu svědčí i to, že velké firmy svěřují do naší péče celopodnikové jazykové vzdělávání svých zaměstnanců.

Výuka pro státní správu

Neučíme jen ve velkých firmách regionu, ale úspěšně zvládáme i kompletní jazykovou výuku pro zdravotní pojišťovnu nebo obecní úřady.

Zaměření výuky

Náš program byl vybrán jako nejlepší i pro pracovníky potravinářského průmyslu a stavaře. Máme praxi s výukou pro odloučená pracoviště firem v různých místech kraje např. v Mostech u Jablunkova, Havířově a Karviné. O kvalitě naší práce svědčí i to, že jsme vybíráni zahraničn ími firmami pro jazykovou výuku managementu.
V průběhu existence školy došlo k přetransformování na právnickou osobu a působíme nyní jako společnost s ručením omezeným.
Široké zkušenosti a odbornost pedagogické práce, jsou základem dlouhodobě úspěšné výukové činnosti naší školy.

Private LanguageSchool Teburg

The school started its activity in 1990. The idea, i.e. to provide the public with first – rate language education for good price, proved to be successful. The concern of the public is great.

When other language schools and institutions for public education were coming into being, the activity of Teburg already penetrated into the sphere of business education and post leaving – examination studies, of which the letter is accredited by the Department for Education.

From the very beginning the quality of Teburg is based on the skills of its teachers. They are always highly qualified ( university education ) and have sufficient pedagogical practice in our country as well as experience from countries whose language they teach.

Die Ostrauer Sprachenschule Teburg

wurde in Ostrava (Ostrau, Tschechische Republik ) im Jahre 1990 gegründet. Damalige Idee, der Öffentlichkeit die Sprachkurse für annehmbare Preise nahezubringen, zeigte sich erfolgreich. Das Interesse ist groß.

Wenn sich die anderen Sprachenschulen und weitere Bildungsinstitutionen etablierten, verbreitete die Schule Teburg ihre Wirkung in die Gebiete der Betriebsschulung und Erweiternden Nachabiturstudium, wozu Teburg auch Beglaubigung des Mininisteriums für Schulwesen hat.

Von Anfang an besteht die Qualität der Arbeit gerade an Fähigkeiten der Lehrer. Es handelt sich immer um die Hochqualifizierte Lektoren (Hochschulbildung), die genügende Erfahrungen und Praxis haben. Die Muttersprachler unterrichten dort, wo die Konversation erwünscht ist.

Die Verbindung der pädagogischen Erfahrungen mit praktischer Sprachenanwendung tut unsere Sprachkurse anziehend für die breite Öffentlichkeit.

语言学校 《 鬼道渡鸦的城堡》,城市:奥斯特拉瓦, 国家:捷克。

语言学校教《鬼道渡鸦的城堡》。他产于在奥斯特拉瓦。从1990在这家学校读书了很多学生。我们先 对欧洲的语言有感心兴起了, 然后我们开始 教最大亚洲的语言,汉语。外国人可以在我们的学校学习捷克语。我们的联系:

École des langues Teburg se trouve à Ostrava

Depuis sa fondation elle a été fréquentée par de nombreux étudiants. Au début notre école était orientée vers l´enseignement des langues européennes mais plus tard elle s´élargit aux langues d´Asie. Notre école propose aussi l´enseignement de la langue tchèque pour les étrangers.

On offre des cours accredités par le Ministère de l´Education nationale tchèque. Les cours ont lieu l´après-midi et le soir. En été (en août) on organise des cours intensifs avec un séjour à l´étranger. Nous offrons des traductions et des cours des langues dans des entreprises. Longue tradition de notre école accompagnée par des expériences et connaissances professionnelles des professeurs avec les diplômes de l´université assure des cours des langues de qualité et des succès des étudiants en pratique de la langue.

La escuela de idiomas Teburg

La escuela de idiomas Teburg, que se encuentra en Ostrava en la República Checa, fue fundada en el año 1990. Desde su fundación ha sido frecuentada por un notable número de estudiantes.
A principios, estabamos enfocados sobre todo a la enseñanza de las lenguas europeas pero luego hemos empezado a ofrecer también idiomas asiáticos. Sin embargo, en nuestra escuela se puede estudiar incluso el checo para extranjeros.
Nuestros cursos están acreditados por el Ministerio de Enseñanza de la República Checa.
Las clases tienen lugar por las tardes y por las noches.
En agosto organizamos cursos intensivos de verano en el extranjero.
Hacemos traducciones.
Damos clases en las empresas.
La larga tradición junto con las experiencias y conocimientos de los profesores con la formación universitaria garantiza a los estudiantes la alta calidad de la enseñanza de los idiomas y éxitos a la hora de comunicar en lenguas extranjeras.

La scuola di lingue TEBURG si trova ad Ostrava (Repubblica Ceca).

Dalla sua fondazione nel 1990 è stata frequentata da una notevole quantità di studenti. All´inizio la nostra scuola si concentrò
all´ insegnamento delle lingue europee però col tempo si orienta anche alle lingue asiatiche.
Insegnamo anche il ceco per gli stranieri, ci occupiamo di traduzioni, insegnamo presso ditte.
Tutti i corsi sono autorizzati dal Ministero dell´Istruzione della Repubblica Ceca.
Le lezioni si svolgono soprattutto nei corsi pomeridiani o serali. D´estate (agosto) vengono organizzati corsi intensivi di lingue straniere con la possibilità d´alloggio.
Lunga tradizione dell´insegnamento insieme alle esperienze e conoscenze dei lettori con educazione universitaria, garantiscono alta qualità di preparazione linguistica e successi degli studenti nel uso attivo delle lingue.

Остравская школа иностранных языков Тебург

Остравская школа иностранных языков Тебург находится в городе Остраве (Чешская Республика). От момента основания школы, то есть от 1990 года, данным учебным заведением прошло большое количество студентов. С первых дней деятельности, обучение иностранных языков, было ориентировано на европейские страны, но со временем, мы расширили спектр своего обучения и на азиатские языки. Открыта учеба – изучения чешского языка для иностранцев. Ведём также курсы, аккредитованные министерством образования ЧР.
Для удобства наших студентов, учёба пробегает в послеобеденное и вечернее время. Летом, в августе месяце, организовываем и интенсивные курсы обучения на основе современных методов – экскурсионных туров. Занимаемся переводами. Обучаем работников фирм, непосредственно на предприятии. Долголетняя традиция школы иностранных языков, помноженная на опыт и знания лекторов с высочайшей квалификацией и обязательным высшим образованием, настоящие специалисты в своей дисциплине, гарантируют высококачественную подготовку студентов и успешность в изучении иностранных языков необходимых им, не только для повышения интеллектуального уровня, но и для роста производственной карьеры.