Němčina patří k jazykům, u kterých není nabídka výuky příliš široká. U nás ale najdete systém kurzů od úplných začátečníků po pokročilé a konverzaci. Připravíme Vás na dovolenou i dlouhodobý pobyt v německy mluvících zemích. Pestrá výuka s pomocí e-learningu Vám usnadní cestu poznávání jazyka a zajistí rozsáhlé znalosti.